ടാക്‌സി പ്രതിമാസ വാടകയിൽ ആവശ്യമുണ്ട്

തൃശൂർ ജില്ലാ പ്ലാനിംഗ് ഓഫീസിന്റെ ഉപയോഗത്തിനായി 4 സീറ്റ് ടാക്‌സി പ്രതിമാസ വാടകയിൽ ഡ്രൈവർ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് മാസത്തേക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിച്ചു. ക്വട്ടേഷൻ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി ആഗസ്റ്റ് 24 വൈകീട്ട് 3 മണി. ഫോൺ: 0487 2360672.

Related Posts

റാങ്ക്പട്ടിക റദ്ദായി

Comments Off on റാങ്ക്പട്ടിക റദ്ദായി

തയ്യൽതൊഴിലാളി ധനസഹായം: അപേക്ഷ നീട്ടി

Comments Off on തയ്യൽതൊഴിലാളി ധനസഹായം: അപേക്ഷ നീട്ടി

മണ്ണ് ലേലം

Comments Off on മണ്ണ് ലേലം

ഡിജിറ്റൽ രജിസ്റ്റർ സംവിധാനവുമായി കുന്നംകുളം ഫയർ സ്റ്റേഷൻ

Comments Off on ഡിജിറ്റൽ രജിസ്റ്റർ സംവിധാനവുമായി കുന്നംകുളം ഫയർ സ്റ്റേഷൻ

അഞ്ചു രൂപ മാസ്കുമായി കൊടുങ്ങല്ലൂർ ടീം

Comments Off on അഞ്ചു രൂപ മാസ്കുമായി കൊടുങ്ങല്ലൂർ ടീം

തൃശ്ശൂരിലെ പുതിയ കണ്ടെൻമെൻറ് സോണുകൾ

Comments Off on തൃശ്ശൂരിലെ പുതിയ കണ്ടെൻമെൻറ് സോണുകൾ

ആർത്താറ്റ് കൃഷിഭവൻ : പച്ചക്കറി തൈകൾ വിതരണത്തിനെത്തി

Comments Off on ആർത്താറ്റ് കൃഷിഭവൻ : പച്ചക്കറി തൈകൾ വിതരണത്തിനെത്തി

1500 രൂപ കയ്യിലുണ്ടോ എങ്കിൽ 1990മോഡൽ ജീപ്പിനുള്ള കൊട്ടേഷൻ റെഡി ആക്കാം

Comments Off on 1500 രൂപ കയ്യിലുണ്ടോ എങ്കിൽ 1990മോഡൽ ജീപ്പിനുള്ള കൊട്ടേഷൻ റെഡി ആക്കാം

അഭിമുഖം മാറ്റിവെച്ചു

Comments Off on അഭിമുഖം മാറ്റിവെച്ചു

കുന്നംകുളം : ഇ-പരാതി പരിഹാര അദാലത്ത് 17 ന്

Comments Off on കുന്നംകുളം : ഇ-പരാതി പരിഹാര അദാലത്ത് 17 ന്

തൃശ്ശൂർകാർക്ക് ഇനി വീട്ടിലിരുന്ന് അപേക്ഷിക്കാം : പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനത്തിന് ജില്ലയുടെ ആപ്പ് റെഡി

Comments Off on തൃശ്ശൂർകാർക്ക് ഇനി വീട്ടിലിരുന്ന് അപേക്ഷിക്കാം : പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനത്തിന് ജില്ലയുടെ ആപ്പ് റെഡി

ആര്‍ത്താറ്റ് കൃഷിഭവനില്‍ തൈകൾ സൗജന്യ വിതരണത്തിന് എത്തി

Comments Off on ആര്‍ത്താറ്റ് കൃഷിഭവനില്‍ തൈകൾ സൗജന്യ വിതരണത്തിന് എത്തി

Create AccountLog In Your Account%d bloggers like this: