ആർത്താറ്റ് കൃഷിഭവൻ : പച്ചക്കറി തൈകൾ വിതരണത്തിനെത്തി

ആർത്താറ്റ് കൃഷിഭവന് കീഴിൽ സമഗ്ര പച്ചക്കറി വികസന പദ്ധതി പ്രകാരം പച്ചക്കറി തൈകൾ വിതരണത്തിനെത്തി. വെണ്ട, തക്കാളി, മുളക്, വഴുതിന തൈകളാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. ആവശ്യക്കാർ കൃഷിഭവനിൽ നേരിട്ടെത്തി തൈകൾ കൈപ്പറ്ററണമെന്ന് ആർത്താറ്റ് കൃഷി ഓഫീസർ അറിയിച്ചു.

Related Posts

കൊടുങ്ങല്ലൂർ താലൂക്കാശുപത്രിയിലെ പരിശോധന: എത്തിയവർ എല്ലാം സുരക്ഷിതർ

Comments Off on കൊടുങ്ങല്ലൂർ താലൂക്കാശുപത്രിയിലെ പരിശോധന: എത്തിയവർ എല്ലാം സുരക്ഷിതർ

അഭിമുഖം മാറ്റിവെച്ചു

Comments Off on അഭിമുഖം മാറ്റിവെച്ചു

ജില്ല, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിലെ സംവരണ വാർഡുകൾ നറുക്കെടുത്തു

Comments Off on ജില്ല, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളിലെ സംവരണ വാർഡുകൾ നറുക്കെടുത്തു

ജില്ലയിലെ പുതുക്കിയ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകൾ 

Comments Off on ജില്ലയിലെ പുതുക്കിയ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകൾ 

മീൻകുളമൊരുക്കി ചേർപ്പിലെ പെൺകരുത്ത്.

Comments Off on മീൻകുളമൊരുക്കി ചേർപ്പിലെ പെൺകരുത്ത്.

1500 രൂപ കയ്യിലുണ്ടോ എങ്കിൽ 1990മോഡൽ ജീപ്പിനുള്ള കൊട്ടേഷൻ റെഡി ആക്കാം

Comments Off on 1500 രൂപ കയ്യിലുണ്ടോ എങ്കിൽ 1990മോഡൽ ജീപ്പിനുള്ള കൊട്ടേഷൻ റെഡി ആക്കാം

മുഖം മിനുക്കി നമ്മടെ ജില്ലാ ഹോമിയോ ആശുപത്രി

Comments Off on മുഖം മിനുക്കി നമ്മടെ ജില്ലാ ഹോമിയോ ആശുപത്രി

കൊടുങ്ങല്ലൂർ താലൂക്കിൽ ഇ- പരാതി പരിഹാര അദാലത്ത് ഒക്ടോബർ 5ന്

Comments Off on കൊടുങ്ങല്ലൂർ താലൂക്കിൽ ഇ- പരാതി പരിഹാര അദാലത്ത് ഒക്ടോബർ 5ന്

പുല്ലഴിയിലെ  കേരള ലക്ഷ്‌മി മിൽ വിൽക്കാനുള്ള നീക്കം ശക്തം

Comments Off on പുല്ലഴിയിലെ  കേരള ലക്ഷ്‌മി മിൽ വിൽക്കാനുള്ള നീക്കം ശക്തം

വിദ്യാർത്ഥികളില്ലാതെ ഇത്തവണ മഹാകവി വള്ളത്തോളിന്റെ ജന്മദിനാഘോഷം

Comments Off on വിദ്യാർത്ഥികളില്ലാതെ ഇത്തവണ മഹാകവി വള്ളത്തോളിന്റെ ജന്മദിനാഘോഷം

ആരോഗ്യ രംഗത്തെ മികവിന്റെ കേന്ദ്രമാകാന്‍ ചാലക്കുടി താലൂക്ക് ആശുപത്രി

Comments Off on ആരോഗ്യ രംഗത്തെ മികവിന്റെ കേന്ദ്രമാകാന്‍ ചാലക്കുടി താലൂക്ക് ആശുപത്രി

ജില്ലയിൽ 38 ക്യാമ്പുകളിലായി 744 പേർ

Comments Off on ജില്ലയിൽ 38 ക്യാമ്പുകളിലായി 744 പേർ

Create AccountLog In Your Account%d bloggers like this: