പ്രൊജക്ട് ഫെല്ലോ

പ്രൊജക്ട് ഫെല്ലോ

Comments Off on പ്രൊജക്ട് ഫെല്ലോ

പീച്ചി കേരള വനഗവേഷണ സ്ഥാപനത്തിൽ പ്രൊജക്ട് ഫെല്ലോ തസ്തികയിൽ താൽക്കാലിക നിയമനം നടത്തുന്നു. ബോട്ടണി, സുവോളജി, പ്ലാന്റ് സയൻസ് എന്നിവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ ബിരുദാനന്തരബിരുദം ആണ് യോഗ്യത. താൽപര്യമുളളവർ ബയോഡാറ്റ സഹിതമുളള അപേക്ഷയും പ്രായം, യോഗ്യത എന്നിവ തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ പകർപ്പും സെപ്റ്റംബർ 4 വൈകീട്ട് അഞ്ച് മണിക്കകം administration@kfri.res.in എന്ന ഇ-മെയിൽ വിലാസത്തിൽ അയ്ക്കണം. അപേക്ഷയുടെ മാതൃക www.kfri.res.in എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലഭിക്കും. ഫോൺ: 0487 2690100.

Create AccountLog In Your Account