മഴയുടെ കാമുകൻ : വിജീഷ് വിജയൻ

മഴയുടെ കാമുകൻ : വിജീഷ് വിജയൻ

Comments Off on മഴയുടെ കാമുകൻ : വിജീഷ് വിജയൻ

മഴയുടെ കാമുകൻ ❣️ നല്ല തോരാ മഴയുള്ള രാത്രികളിൽ ചിമ്മിനി കൂട് കത്തിച്ചു വച്ച് മഴ കേട്ട് ഇഷ്ട്ടമുള്ള കുറെയേറെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചു തള്ളിയത്.ആദ്യമായി സ്കൂളിൽ പോയപ്പോൾ നിറഞ്ഞൊരു മഴ പെയ്തത്. ആദ്യമായി കോളേജിൽ പോയപ്പോഴും ആ മഴ പെയ്ത്തുണ്ടായിരുന്നു.സ്കൂളിലെ ഒരുച്ചനേരം മഴ കണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ വന്നവൾ നിന്നെയിഷ്ട്ടമെന്ന് പറഞ്ഞത്. ആദ്യ പ്രണയം തിരിച്ചു തന്നത്. നനഞ്ഞു സ്കൂളിൽ നടന്നു പോയത്.പുത്തൻ കുടയുടെ മണമറിഞ്ഞു മഴയിൽ നടന്നത്.ക്ലാസ്സ്‌ മുറിയിൽ സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നറിഞ്ഞ എത്രയേറെ മഴക്കാലം. മഴ
Complete Reading

Create AccountLog In Your Account